sekitoriのお気に入り (全2件)

minaguti minaguti 削除

人を見るには、言葉ではなく、行動だけをみろ――江上治

poco poco 削除